Jak fungují zbožové vyhledávače- a jak je efektivně využívat pro e-shopy?

Zbožové vyhledávače patří mezi klíčové nástroje pro moderní e-shopy, které hledají způsoby, jak efektivněji oslovit a přilákat zákazníky. V tomto článku se zaměříme na český trh a podrobněji rozebereme, jak fungují zbožové vyhledávače, jak mohou e-shopy tyto platformy využívat a jak se vyhnout některým potenciálním nevýhodám.

Účel zbožových vyhledávačů:

Zbožové vyhledávače plní několik klíčových funkcí, které jsou pro e-shopy neocenitelné:

Porovnávání cen produktů: Umožňují zákazníkům rychle a snadno porovnat ceny produktů napříč různými e-shopy, což vytváří silnou konkurenci a tlak na udržení atraktivních cen.

Poskytování odkazů na e-shopy: Zákazníci mohou jedním kliknutím přejít přímo na stránky e-shopů, kde si mohou zakoupit vybraný produkt.

Nabízení možnosti placené reklamy: E-shopy mohou využívat zbožové vyhledávače i k placeným reklamám, čímž zvyšují svou viditelnost a šanci na získání nových zákazníků.

Pamatujte, že je důležité srovnávač správně nastavit. Pokud na to nemáte čas, bude se vám hodispráva Heureka.

Jak kombinovat e-mailing a zbožové vyhledávače?

Existuje několik způsobů, jak kombinovat e-mailový marketing a zbožové vyhledávače:

1. Propagace produktů:

Zasílejte newslettery s produkty, které si uživatelé prohlíželi.

Využijte dynamický obsah v e-mailu.

Doporučujte produkty na základě nákupní historie.

2. Získávání kontaktů:

Využijte landing page pro kampaně ve zbožových vyhledávačích.

Využijte remarketingové kampaně v e-mailingu.

3. Zlepšení pozic ve zbožových vyhledávačích:

Požádejte zákazníky o recenze produktů.

Využijte e-mailing k budování zpětných odkazů na váš e-shop.

Důležité je, aby e-mailing a kampaně ve zbožových vyhledávačích spolupracovaly.

Největší zbožové vyhledávače v ČR:

V českém prostředí se tři hlavní zbožové vyhledávače vyčleňují:

Heureka.cz: Jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších zbožových vyhledávačů v České republice, nabízející rozsáhlou škálu produktů od různých e-shopů.

Zbozi.cz: Další významný hráč na trhu, který umožňuje uživatelům snadné srovnání cen a vlastností produktů.

Další zbožové vyhledávače: Kromě dvou hlavních existuje i několik specializovaných vyhledávačů, jako hyperzbozi.cz, hledejceny.cz, a oborově zaměřených, například favi.cz, biano.cz a kupi.cz.

Jak fungují zbožové vyhledávače:

XML feed:

Základním stavebním kamenem pro efektivní fungování zbožových vyhledávačů je XML feed. Jedná se o datový soubor, který obsahuje kompletní informace o produktech z e-shopů, včetně názvu, popisu, ceny a dostupnosti.

Spárování zboží:

Zbožové vyhledávače poté pomocí sofistikovaných algoritmů spárují produkty z XML feedu s odpovídajícími kategoriemi a produktovými kartami v rámci vyhledávače.

Platba za proklik:

Model financování zbožových vyhledávačů spočívá v tom, že e-shopy platí za každý proklik na jejich produkt ve výsledcích vyhledávání. To vytváří prostředí, kde kvalitní a relevantní obsah má klíčový význam.

Princip aukce:

E-shopy soupeří o pozice svých produktů ve výsledcích vyhledávání na základě ceny za proklik. Tato aukce určuje, jak vysoko se produkt objeví ve výsledcích, což má zásadní vliv na jeho viditelnost a šanci na proklik.

Důležité faktory pro úspěšné využívání zbožových vyhledávačů:

Kvalitní a správné údaje v XML feedu: Přesné a aktuální informace o produktech jsou základem úspěchu na zbožových vyhledávačích.

Průběžné upravování cen za proklik (bidování): Dynamická povaha aukcí vyžaduje pravidelnou optimalizaci cen, aby e-shop udržel konkurenceschopnost.

Výhody a nevýhody pro e-shopy:

Výhody:

Zvýšení viditelnosti produktů: Zbožové vyhledávače umožňují e-shopům získat větší viditelnost na trhu.

Získání nových zákazníků: Efektivní využívání těchto platforem může přinést nové zákazníky, kteří by jinak mohli zůstat nepovšimnuti.

Zvýšení prodeje: Díky větší viditelnosti a dosažitelnosti může dojít k nárůstu prodeje.

Nevýhody:

Náklady na reklamu: Platba za každý proklik může být nákladná, a ne všechny e-shopy si mohou dovolit vysoké bidování.

Nutnost optimalizovat XML feed a ceny za proklik: Úspěšné využití zbožových vyhledávačů vyžaduje pravidelnou správu a optimalizaci.

Doporučení pro e-shopy:

Výběr vhodných zbožových vyhledávačů: Zvolte si platformy, které nejlépe odpovídají charakteru vašeho e-shopu a nabízených produktů.

Vytvoření kvalitního XML feedu: Investujte čas a zdroje do správného formátování a aktualizace informací ve vašem XML feedu.

Pravidelná optimalizace cen za proklik: Sledujte vývoj trhu a pružně reagujte na změny prostřednictvím pravidelné optimalizace cen.

Využití nástrojů a služeb pro optimalizaci kampaní: Existuje řada nástrojů a služeb, které mohou e-shopům pomoci s efektivní optimalizací jejich kampaní v zbožových vyhledávačích.

V závěru lze konstatovat, že pro e-shopy mohou zbožové vyhledávače představovat cenný zdroj pro získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, pokud jsou správně využívány a optimalizovány. Klíčem k úspěchu je neustálá pozornost k detailům, pružnost v reakcích na tržní trendy a schopnost efektivně konkurovat na poli cen a viditelnosti.


Publikováno: 20. 02. 2024

Kategorie: vlasy

Autor: Dominika Kučerová